Connection lost. Reconnecting...

Vilkår

Vilkår for bruk av tjenester levert av Kan AS, org.nr. 930 914 606 gjennom mobilappen Kan.

Du anses for å ha akseptert brukervilkårene ved å ta tjenesten i bruk.

Om Kan AS

Kan AS er et foretak i Kredinor AS konsernet som tilbyr en tjeneste og et produkt innen økonomisk helse og personlig økonomi. Tjenesten har navnet Kan.

Vårt mål er å hjelpe personer ut av gjeldsproblemer og med å forbedre brukerens økonomiske helse gjennom å gi dem økonomisk oversikt, generelt kunnskapsløft og individuell økonomisk rådgivning.

Kan formidler kunnskap og verktøy som kan hjelpe deg med å ta mer informerte og bærekraftige økonomiske valg, slik at du får kontroll over din økonomi og står bedre rustet til å håndtere økonomiske utfordringer.

Om tjenesten, Kan by Kredinor

Gjennom Kan by Kredinor vil vi gi deg en finansiell score og tilpassede økonomiske råd og veiledning i forbindelse med din privatøkonomi. Gjennom gis du nå tilgang til vår digitale tjeneste for økonomisk helse.

Tjenesten inneholder funksjonaliteter som:

Gjennom Kan tilbyr vi også individuell rådgivingstjeneste via internett, telefon eller personlig møte, avhengig av hva som passer best for deg. Individuell økonomisk rådgivning omfatter:

For å kunne innhente slik informasjon, og for å kunne gi deg økonomiske råd og veiledning vedrørende din privatøkonomi, samt bistand til å forhandle- og inngå avtaler med dine kreditorer, trenger Kan AS en fullmakt fra deg.

Tjenesten er først og fremst en digital tjeneste med et digitalt innhold, tilgjengelig via en applikasjon på mobiltelefonen eller en nettside på PC og Mac. Tjenesten tilbyr også enkel tilgang til personlig hjelp, rådgivning og oppfølging. Tjenestespekteret til Kan AS utvikles fortløpende, og du vil få informasjon om- og tilgang til nye produkter og ny funksjonalitet etter hvert som de ferdigstilles.

Kan AS behandler personopplysninger om deg når du benytter våre tjenester. I vår personvernerklæring finner du generell informasjon om hvordan personopplysninger blir behandlet i Kan AS. I erklæringen vil du blant annet finne svar på hvilke personopplysninger som samles inn om deg, formålet med behandlingen, hvordan opplysningene samles inn og beskyttes, hvem personopplysningene blir utlevert til, samt hvilke rettigheter du har dersom personopplysninger om deg er registrert hos oss.

Krav til bruker

For å kunne opprette Kan-konto og for å kunne benytte deg av Kan by Kredinor sine tjenester må du:

Du er ansvarlig for å gi oss riktig, fullstendig og oppdatert informasjon om deg selv.

Din registrerte brukerkonto er personlig og skal ikke brukes av andre eller deles med andre.

Ved misbruk av våre tjenester eller bruk i strid med tjenestens formål og disse vilkår kan Kan AS stenge din brukerkonto.

Tilgang til tjenesten

Før du kan benytte Kan AS sin tjeneste må̊ du registrere deg som bruker. Dette gjør du ved å logge deg inn med BankID, tilknytte datakilder og oppgi e-post i appen.

Både ved førstegangsbruk og ved innlogging senere må Bank ID benyttes, for identifisering og uthenting av personlig informasjon.

Ved førstegangsbruk innhentes nødvendige samtykker til tjenesten, både for generell bruk av tjenesten og for integrering mot API-er til tjenester som f.eks. Gjeldsregisteret, Inkassoregisteret, m.m., for innhenting av informasjon av økonomisk karakter som tjenesten skal benytte.

Ved førstegangsbruk og/eller senere bruk skal det også være mulig å manuelt legge inn relevant informasjon, som f.eks. inntekt, gjeld, sparing/formue, e.l., som potensielt ikke er tilgjengelig via API-er.

Alle data som hentes ut om deg belager seg på et uttrykkelig samtykke fra deg, samt verifisering gjennom 2-faktor autentifisering (BankID).

Kommunikasjon med Kredinor/Kan og personverninnstillinger

Når du tar i bruk tjenesten/appen, aksepterer du at Kredinor/Kan AS sender informasjon på e-post og SMS knyttet til din bruk av tjenesten. I din kundeprofil på kan.no kan du administrere dine samtykker og preferanser.

Pris

Tjenesten blir betalt av din arbeidsgiver.

Da arbeidsgiver betaler for tjenesten er den å anse som en naturalytelse. Dette innebærer at tjenesten er skattepliktig.

Kan AS sitt ansvar

Kan AS kan ikke gi noen forsikring for at våre produkter alltid vil være tilgjengelige og feilfrie. Hvis det oppstår feil, nedetid eller forstyrrelser i våre tjenester, vil vi gjøre vårt beste for å rette opp i situasjonen så raskt som mulig.

Vi ønsker å understreke at Kan AS tilbyr råd og veiledning for å hjelpe deg i ditt arbeid i å forbedre din økonomiske helse gjennom økonomisk oversikt, generelt kunnskapsløft og individuell økonomisk rådgivning. Vår app og våre erfarne rådgivere vil gi deg aktuelle verktøy, støtte og ekspertise i denne prosessen. Det er likevel viktig å merke seg at resultatene kan variere avhengig av ulike faktorer og at vi ikke kan gi garantier for spesifikke utfall.

Endringer i avtalevilkår

Disse vikarene og vår personvernerklæring kan bli oppdatert ved lansering av nye funksjoner og tjenester. En oppdatert versjon av vilkårene vil du finne i appen og på vår nettside, www.kan.no